De beste deals voor CV-ketels in Almere, 't Gooi en Lelystad!

Full Service Abonnement

CV-KETEL DEAL biedt onderhoudsabonnementen voor uw CV-ketel. Met een abonnement benaderen wij u elke 2 jaar voor een onderhoudsbeurt en inspectie van uw CV-ketel en bent u altijd verzekerd van snelle reparatie bij storing en klachten zonder bijkomende kosten. Deze dienst bieden wij aan voor particulieren in de omgeving van Almere, Gooi en Lelystad (tot een straal van minder dan 25 km).

Tweejaarlijkse Onderhoudsbeurt
 • De ketel wordt 1 keer per 2 jaar schoongemaakt.
 • Het controleren van de gasdichtheid.
 • Het controleren van waterzijdige lekkages.
 • Het controleren van de rookgasafvoer en de luchttoevoer.
 • Het controleren van de regel- en beveiligingsapparatuur.
 • Het controleren en reinigen van de onderdelen t.b.v het condenswater.
 • Indien nodig het afstellen van de gasdruk.
 • Indien nodig het bijvullen en ontluchten van de cv-ketel tijdens de onderhoudsbeurt.
Storingen en klachten

Tussentijdse bezoeken, bij onverhoopt optredende storingen, worden door ons verholpen zonder voorrijkosten of arbeidsloon te berekenen.

Materialen en tarieven

Materiaal wat nodig is voor het verhelpen van de storing is inbegrepen. (Alles wat zich binnen de mantel bevind.)

Service

Onze servicedienst is 24 uur per dag bereikbaar en urgente storingen worden binnen 24 uur opgelost. Urgente storingen aan warmwater-apparatuur en de wtw-installatie worden binnen 24 uur opgelost met uitzondering van het weekend, zon- en feestdagen. Deze klachten zullen individueel worden beoordeeld. (geldt alleen voor cv ketels) Tel.: 036 - 549 05 33

Wat valt buiten en abonnement
 • Het bijvullen en ontluchten van de cv-installatie buiten de onderhoudsbeurt.
 • Geen netspanning bij de cv-ketel aanwezig.
 • Geen gas bij de cv-ketel aanwezig.
 • Het ontstoppen van de riool.
 • Het oplossen van klachten/storingen die zijn veroorzaakt door derden.
 • Het oplossen van klachten/storingen door regen of blikseminslag.
 • Werkzaamheden aan de cv-installatie buiten de cv ketel. (maar worden wel door ons uitgevoerd.)
 • Materialen voor apparaten anders als de cv ketel.
Looptijd van het abonnement
 • Onderhoudsbeurt (minimaal 24 maanden) en wordt elke 2 jaar stilzwijgend verlengd.
 • Het abonnement is per maand opzegbaar met een opzegtermijn van 3 maanden.
 • U kunt het contract opzeggen doormiddel van een aangetekend schrijven of per e-mail.
 • Het contract kan maximaal 12 jaar duren.
Zonneboiler.

Het is mogelijk dat wij ook 1 keer per 2 jaar de zonneboiler controleren. Dit kan alleen in combinatie met een contract voor de ketel.

 • Het 1 keer per 2 jaar controleren van de instellingen van de zonneboiler.
 • Het 2-jaarlijks controleren van de glycol in de collector.
 • Optische controle.

Verder zijn voorwaarde gelijk als het contract voor de ketel met uitzondering van de werkzaamheden op
het dak. Reparaties aan de collector vallen niet onder contract. Hiervoor worden de normale kosten in rekening gebracht. Tussentijdse reparaties en storingen worden in rekening gebracht incl. materialen.(zie tarievenlijst)

Mechanische ventilatie

Het is ook mogelijk dat wij 2-jaarlijks de mechanisch ventilatie controleren. Dit kan alleen in combinatie met een contract voor de ketel.

 • Het demonteren van de motorplaat van de mv-box. Het schoonmaken en monteren van de motorplaat.
 • Het controleren van de werking van de mechanische ventilatie.
 • Tussentijdse reparaties en storingen worden in rekening gebracht incl. materialen. (zie tarievenlijst)
Warmte terug winning

Het is mogelijk dat wij ook 2-jaarlijks de WTW installatie controleren. Dit kan alleen in combinatie met een contract voor de ketel.

 • Het schoonmaken en controleren van de WTW-unit. Dit gebeurt geheel volgens de richtlijnen van de fabrikant.
 • Tijdens de onderhoudsbeurt worden de filters vervangen.
 • Kosten filters niet inbegrepen.
 • Tussentijdse reparaties en storingen worden in rekening gebracht incl. materialen. (zie tarievenlijst)
Kosten

De kosten van het abonnement bedragen € 11,83 per maand inclusief BTW, voor de cv ketel. De abonnementskosten worden doormiddel van een automatische incasso maandelijks van uw rekening afgeschreven. De afschrijving zal plaats vinden rond de 25ste van de maand. Prijspeil 2015.

Als u een zonneboilerinstallatie heeft en u wilt deze ook in het onderhoudscontract opnemen dan moet u bij het abonnement € 3,25 per maand incl. BTW optellen (prijspeil 2015).
Als u een mechanische ventilatie box heeft en u wilt deze ook in het onderhoudscontract opnemen dan moet u bij het abonnement € 3.75 per maand incl. BTW optellen (prijspeil 2015).
Als u een wtw-installatie heeft en u wilt deze ook in het onderhoudscontract opnemen dan moet u bij het abonnement € 5,33,- per maand incl. BTW. optellen (prijspeil 2015).

Abonnement afsluiten of een vraag? Neem contact met ons op »